IJsselsterk

made in Kampen

Mijn naam is Jonn (doopnaam: Johan) van Zuthem en ik ben gepromoveerd historicus. (zie onder meer www.jonnvanzuthem.nl)

De laatste jaren ben ik vooral als freelancer actief op het terrein van de regionale geschiedenis. De komende twee jaar werk ik mee aan het Boekproject Verhaal van Gelderland, waarvoor ik de beschrijving van de negentiende eeuw voor mijn rekening neem.  https://erfgoedgelderland.nl/nieuws/boekproject-verhaal-van-gelderland-van-start/ Ook ben ik tussen de bedrijven door bezig met een boek over het sociaal-maatschappelijk leven in de negentiende- en twintigste-eeuwse stad Kampen, dat de (werk)titel 'Repeterende patronen' draagt (zie www.repeterendepatronen.nl).

Ik ben een kind van de IJssel. Geboren in Zwolle uit Kamper ouders. In die beide Hanzesteden ben ik groot geworden. Naderhand heb ik op veel plekken gewoond, nergens voelt het zo vertrouwd als hier. 

De oud-stadsdichteres van Zwolle Alet Boukes verwoordt dat gevoel in de laatste strofe van haar gedicht 'Over de IJssel' bijzonder mooi:

'Waar ik ook maar heb gezworven

altijd trok zij mij naar hier

naar haar boezem, voedstermoeder

'k ben een kind van die rivier'